Topošie objekti

Topošie objekti

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar veikalu, jaunbūve
Biķernieku iela 16A,
Rīga

betonēšanas darbi
 • Pasūtītājs/Ģenerāluzņēmējs
  SIA “Yit Celtniecība”
 • Darbu veids
  betonēšanas darbi
 • Izpildes termiņš
  2017. gadā

Viesnīcas jaunbūves projekts
Mārstaļu iela 32,
Rīga

SIA "Monolits SAG" topošie objekti
 • Pasūtītājs/Ģenerāluzņēmējs
  SIA “MV Hotels”
 • Darbu veids
  betonēšanas darbi
 • Izpildes termiņš
  2016. gadā

Daudzstāvu ēku monolīta karkasa izbūve, Rīga, Ropažu iela 8

SIA "Monolīts SAG
 • Pasūtītājs/enerāluzņēmējs                                         SIA “Alfa Construktions"
 • Darbu veids
  betonēšanas darbi
 • Izpildes termiņš
  2016. - 2017. gads

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss, Bezdelīgu iela 5,
Rīgā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss, Bezdelīgu iela 5, Rīga
 • Pasūtītājs/Ģenerāluzņēmējs                                       SIA “VELVE"
 • Darbu veids
  betonēšanas darbi pec top-down sistēmas izbūve
 • Izpildes termiņš
  2016. - 2017. gads